BM Performancen tapa lähestyä aihetta nimeltä suorituskyky

Suorituskyky

Suorituskyvyllä kuvataan ihmisten tai laitteiden kykyä suoriutua annetuista tehtävistä. Suorituskyky itsessään on moniselitteinen asia ja siihen vaikuttaa hyvinkin monia tekijöitä ja sitä voi myös tarkastella erinäisistä näkökulmista. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää muodostaa ensin itselle ajatus suorituskyvystä. Seuraavaksi esittelen BM Performancen tavan lähestyä käsitettä suorituskyky.

Kolmiportainen malli suorituskyvyn tarkastelulle

BM Performancessa olen valinnut suorituskyvyn tarkastelulle kolmiportaisen mallin. Malli on kuvattu alla olevassa kuvassa. Jaan suorituskyvyn kolmeen eri tasoon. Ensimmäinen taso on normaalitaso, jolla toimimme ilman, että keskitymme toimintaan sen kummemmin. Toinen taso on aktivoitutaso. Tämä on sellainen taso, että meidän pitää tietoisesti tehdä työtä, että pääsemme tälle tasolle. Tälle tasolle pääsemiseksi on vuosien saatossa muodostunut aamun aktivointi, joka löytyy palveluista nimellä ”Kick-Start tehokkaaseen päivään”. Huippusuoritus on puolestaan taso, joka halutaan saavuttaa silloin kuin käsillä on jokin erityisen merkittävä tai tärkeä tehtävä itselle. Hyvä esimerkki tällaisesta tehtävästä on tutkijan 10 min esitelmä vuoden tärkeimmässä seminaarissa tai konsultin/myyjän pitämä viimeinen puhe asiakkaalle ennen päätöksen tekoa. Urheilumaailman puolelta tällaisia hetkiä ovat esim. SM-kisat. Vuoden 2011 taekwondon SM-kisoihin oma henkilökohtainen mentaalinen valmistautuminen kesti yhden viikon. Kisoja edeltävän viikon ajan tein mielikuvaharjoituksia, jossa keskityin jännityksen muuttamiseen jalkojen voimaksi. Tällä haluan kuvata sitä, että huippusuorituksiin pääsemiseksi vaatii aktiivista työskentelyä ennen suoritusta.

Suorituskykyä voi tarkastella kolmella eri tasolla

Mistä kolmiportaisuus tulee?

Kolmiportaisuus juontaa juurensa havainnoista, jotka tein haastatellessani ihmisiä tutkimustani varten. Useita haastatteluja tehtyäni huomasin, että kolmella tasolla on yksinkertaista ja selkeää kuvata suorituskykyä, kun on tarve konkretisoida suorituskykyä, jotta sitä voisi optimoida. Yleensä ajatellaan, että meillä on jonkin tasoinen suorituskyky ja sitä pyritään parantamaan. Tällainen ajattelu ei huomioi tehtävän asettamia haasteita. Eivät kaikki tehtävät vaadi viikon mittaista valmistautumista. Normaaleista arkipäivän ja työelämän haasteista selviämme normaalilla tasolla ja, jos emme selviä sitä varten haluamme kehittää normaalia tasoa.

Toiset tehtävät vaativat meiltä virittäytymistä, jotta pystyisimme suoriutumaan tehtävästä mahdollisimman hyvin. Tällaisia tehtäviä voisi esimerkiksi olla toistuvat tapahtumat, joissa välitetään tietoa kollegoille tai organisoidaan tulevien päivien tekemistä. Hyvä esimerkki tällaisesta tapahtumasta on tiimin viikkopalaveri, jossa päätetään mitä seuraavalla viikolla tehdään. Kaikki tietävät, että hyvä suunnittelu alkuvaiheessa varmistaa nopeamman ja tehokkaamman toteutuksen. Tällaiset toistuvat tapahtumat haluamme hoitaa mahdollisimman hyvin, koska tapahtuma vaikutta monen henkilön tuleviin suorituksiin. Näitä tehtäviä varten haluamme aktivoida itsemme varmistaaksemme hyvän suorituksen.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi meillä on huippusuoritusta vaativia tehtäviä, jotka koemme hyvin merkittäviksi ja joissa haluamme suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla.  Hyvä esimerkki tällaisesta tehtävästä on toimitusjohtajan esitys henkilöstölle uudesta strategiasta. Tilanne vaatii toimitusjohtajalta huippusuorituksen, jotta henkilöstö voi samaistua uuteen strategiaan ja sitoutua sen toteuttamiseen. Tallaisissa tilanteissa on ehdottoman tärkeää tehdä kaikkensa etukäteen, jotta tapahtuma saavuttaisi sille asetetut tavoitteet. Hankalaa tällaisten tehtävien kanssa on se, että tavoitteen toteutuminen selviää vasta ajan kuluessa, kun seurataan yrityksen menestymistä.

Yhteenveto

Yhteenveto näistä kolmen tyyppisistä tehtävistä ja suorituskyvystä, on se että tehtäviin pitää valmistautua erilailla ja ne vaativat meiltä eritasoisia suorituksia. Tästä tulemme siihen havaintoon, että meidän on kehittävä suorituskykyä eri tavoille. Suorituskyvyn kehittämiseen ja erilaisiin tehtäviin valmistautumista tulen käsittelemään seuraavissa kirjoituksissani.

Kiitos Sinulle hyvä lukija! Jos kirjoitukseni herätti ajatuksia tai kommentteja niin kuulisin niistä erittäin mielelläni.

Parhain terveisin

Petteri Kauppinen